SailorMoon.se
Japansk logotyp
Sailor Moon på svenska
Forum
Om sidan
Japansk logotyp
Hand Navigera
tidsnyckeln Åkallar tidens väktare! Ta mig till...”
■ Index
■ Om sidan
■ Forum
■ Sailor Moon på svenska
■ Projekt Sailor Moon-radio
■ Artiklar
■ Grundkurs
Hand Evenemang
Luna P Om sidan

SailorMoon.se är en privatägd, oberoende och ickekommersiell hemsida. Den har ingen egentlig koppling till någon eller några av upphovsrättsinnehavarna för Sailor Moon. Jag som driver den är blott en enkel beundrare av serien och gör också detta på min fritid, utan att ta emot några reklamintäkter för arbetet.

Webbplatsens uppkomst har flera bakomliggande syften - bland annat att:

  • Ta fasta på allt vi känner till om Sailor Moons historia i Sverige.
  • Sprida kunskap och intresse för serien som helhet.
  • Återge bilden av en mer levande fan-gemenskap ute i landet som trots allt fortfarande finns.
I egenskap av att försöka vara en informerande fansida så kommer här ligga material i form av bilder, ljudklipp och annat som jag inte har (eller erkänner) fullt ägarskap över. Detta är alltså inte för att markera eller på nåt sätt ”testa gränserna” för vad man kan komma undan med gällande internationella upphovsrättslagar. Om du av någon anledning har snubblat över material på hemsidan som du varit med och tillverkat och önskar ha det borttaget - hör av dig.

Låt mig slutligen också understryka att jag inte anser mig känna till precis allting om Sailor Moon. Tvärtom så har jag fortfarande mycket att lära. Sitter du som läser detta på egen värdefull information så är jag alltid intresserad av att få ta del av det! Detsamma gäller självklart om du hittat felaktigheter i mina texter eller bara har allmänna synpunkter på saker så som upplägg och språk.


”Jo Rosen jag skulle vilja fråga dig en sak...”

Brev Kontakta webbansvarig
Mikel Rylander genom:
mikel(a)sailormoon.se
Snabel-a:t är här ersatt för att motverka spam.