Sailor Moon: Rai på riktigt

"O onda andar, vik hädan...  Då kan de i alla fall inte störa oss under middan!"
     Rai (episod 20)


Rais och hennes farfars tempel (mer exakt jinja, helgedom; jfr engelska shrine - tempel i vanlig bemärkelse är vanligtvis buddhistiska, inte shinto) har en bakgrund i verkligheten. Det finns över trettio Hikawa-tempel i Tokyo, med ett centraltempel och flera mindre "filialer", liksom det finns ett antal Hachiman-tempel, Hie-tempel, Toyokawa-inari-tempel osv. De finns i alla upptänkliga storlekar.

Sailor Moons hi-ka-wa är dock en japansk ordvits; tecknet hi i det vanliga namnet betyder is, men har bytts mot ett tecken för eld som uttalas likadant. Följaktligen brukar verkliga shintoistiska ceremonier använda vatten där Rai använder eld... Liknande eldceremonier är däremot vanliga i buddhisttempel, så hennes religion är egentligen en sorts fantasi-hybrid av shinto och buddhism.

En miko är inte en "prästinna" i ordinarie bemärkelse, men det finns inget annat bra svenskt ord för det. En tempelflicka fungerar som en mellanhand mellan människorna och andarna; hon leder ceremonier, assisterar besökare, utför böneriter och sköter templets dagliga sysslor. Hon förutsätts kunna spå, läsa tydor och stå i kontakt med andarna - dvs, vara synsk - fast det är inte någon primär verksamhet för hennes del.
     Rais papperslappar, ofuda, kommer ursprungligen från taoismen och är mycket vanliga i shinto, men de är till för mycket annat än att fördriva onda andar också, och vem som helst kan använda dem - däremot inte tillverka dem.
     Trots vad många verkar tro så går Rai inte klädd i en kimono. Den traditionella röda benklädseln kallas hakama, i princip ett par byxor med extremt vida ben.


Tillbaka...